De Werkgroep De Moderne Tijd stelt zich ten doel de studie van dit tijdvak in al zijn facetten te bevorderen, en organiseert hiertoe onder andere een jaarlijks Congres... meer...
Het tijdschrift De Moderne Tijd publiceert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780-1940... meer...

Congres De Moderne Tijd 2017
Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940)

Amsterdam, vrijdag 15 december 2017
Universiteitsbibliotheek (Singel 425), Doelenzaal

Programma

(onder voorbehoud)
09:30-10:00
Inloop en koffie
10:00-10:15
Opening door dagvoorzitter
Jenny Reynaerts (Rijksmuseum)
10:15-10:45
‘Vreemdsoortig en inheems”. Over de veranderende culturele posities van dieren en mensen, 1838-1940’
Erik de Jong (UvA)
10:45-11:15
‘Iguanodons, Diplodocussen en de politieke boemerang van de culturele diplomatie, 1878-1913’
Ilja Nieuwland (Huygens ING)
11:15-11:40
Koffie
11:40-12:10
‘De hond in de monarchale representatie van de Duitse keizer voor en na 1918’
Irena Kozmonová (Potsdam)
12:10-12:40
‘Het doden van dieren’
Peter Koolmees (UU)
11:40-13:30
Lunchpauze
13:30-13:45
Intermezzo film
(Ivo Blom)
13:45-14:15
‘Dierenportretten en de opkomende middenklasse’
Harry Kraaij (UvA)
14:15-14:45
‘Transnationale blinde geleidehonden in Nederland en Zuid-Afrika’
Monika Baar (Leiden)
14:45-15:15
‘De kat in de negentiende eeuw’
Hanneke Ronnes (UvA)
15:15-15:30
Pauze
15:30-16:00
‘Beter tien vogels in de lucht dan een in de hand. Veranderende motieven en praktijken bij vroege vogelbeschermers, 1890-1910’
Leen Dresen (Radboud)
16:00-16:30
‘“De vis wordt duur betaald.” De representatie van dieren en het vegetarisme in het werk van Herman Heijermans en zijn tijdgenoten’
Lucie Sedláckova (Praag)
16:30-17:15
Slotdiscussie
17:15-18:30
Borrel

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de werkgroep Matthijs Lok: M.M.Lok@uva.nl

.