Relevante blogs en webpagina’s

dbnl
Op deze door de Nederlandse Taalunie en NWO gesubsideerde website zijn talloze literaire teksten, artikelen, schrijversportretten en literaire naslagwerken te vinden. De website wordt nog steeds uitgebreid. Deelnemende instanties zoals de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Constantijn Huygens Instituut garanderen de kwaliteit.

Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis
Deze website, onder redactie van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, bevat resultaten van door NWO gefinancierde projecten over egodocumenten. Hier zijn onder meer inventarisaties van egodocumenten en reisverslagen van zowel de vroegmoderne tijd tot 1814, als van de periode 1814-1914 te vinden.

Geschiedenis en Egodocumenten Mickey Hoyle
Op deze site plaatste Mickey Hoyle negentiende-eeuwse dagboeknotities, briefwisselingen, reisverslagen of ander egodocumenten uit een van de Nederlandse archieven, voorzien van historische toelichting en achtergrond.

European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA)
Platform voor kunsthistorici, studenten en onderzoekers die werken over de negentiende-eeuwse kunsten.

The Victorian Web
Deze website biedt een rijk en gevarieerd aanbod aan informatie over het Victoriaanse Engeland. Volgens de site is de Victoriaanse periode een tweede renaissance voor Groot-Brittannië de welvaart en internationale macht van Engeland groeiden en dat leidde tot een bloeiperiode op cultureel gebied. Op de site is informatie te vinden over politiek, maatschappij en cultuur en over de ontwikkelingen op het gebied van techniek, filosofie, religie etcetera. Alles is ingedeeld op thema, waardoor het mogelijk wordt in deze enorme hoeveelheid informatie toch te vinden wat je zoekt.

Laurens Janszoon Coster Project
Uitgebreide site waarop heel veel klassieke Nederlandstalige literatuur in z'n geheel te vinden is. Onder andere Vondel, Hooft en Karel ende Elegast maar ook veel werk van negentiende-eeuwers zoals Marcellus Emants en Louis Couperus. Het is ook mogelijk de (kale) website te downloaden. Verder is er de Coster-rondzendlijst (elke dag een gedicht per mail) en een bloemlezing van liefdesgedichten. Overigens bestaan in andere landen, waaronder Engeland, Duitsland en Frankrijk, vergelijkbare sites. De site van het Coster Project heeft links naar deze projecten.

rond1900.nl
Weblog over cultuur rond 1900.

ISGeschiedenis
Deze website heeft de intentie het nieuws van historische achtergrond te voorzien. De redactie doet dat door uit de tijdschriften Geschiedenis Magazine, Archeologie Magazine en Ons Amsterdam te putten.

Bureau Monumentenzorg te Amsterdam
Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van oude en nieuwe architectuurstijlen. In de negentiende eeuw (vanaf ongeveer 1815) staat de architectuur in Amsterdam in het teken van de zogenaamde 'neostijlen': er werd teruggegrepen op oudere stijlen zoals de gotiek, de renaissance en de barok. De neostijlen konden door elkaar gebruikt worden, soms zelfs in één gebouw. Op de site vindt u foto's van gebouwen uit de negentiende eeuw. Bij alle foto's wordt toelichting gegeven, vaak zelfs zeer uitgebreid, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Willemspoort (1840) op het Haarlemmerplein.

NASSR
De North American Society for the Study of Romanticism (NASSR) is in 1991 opgericht aan de University of Western Ontario in 1991 als forum voor discussie over de Romantiek in alle genres en disciplines, en richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van internationale en interdisciplinaire verbanden in de studie van de Romantiek.

Prostitutie in de negentiende eeuw
Wilma van den Brink houdt een blog bij over prostitutie en bordeelshouders in de negentiende eeuw, waarop allerhande informatie en wetenwaardigheden wordt aangeboden.

Prominente individuen

Willem Bilderdijk
Op deze site vindt u informatie over het leven en werk van Willem Bilderdijk (1756-1831). Daarnaast biedt de site ook informatie over Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam en het gelijknamig tijdschrift.

Louis Couperus
Op de website van het Louis Couperus Genootschap vindt u veel informatie over het leven en werk van Louis Couperus (1863-1923). Daarnaast becat de website een overzicht van recente publicaties over Couperus en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Genootschap.

Alphons Diepenbrock
Alphons Diepenbrock (1862–1921) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse componist van de decennia rond 1900. Deze tweetalige website biedt niet alleen beschrijvingen van al zijn werken, voltooid en onvoltooid, maar ook de mogelijkheid om door de handschriften van de composities te bladeren en fragmenten of complete uitvoeringen te beluisteren.

Jacob van Lennep
In het kader van haar werk aan de biografie van Jacob van Lennep (1802-1868) houdt Marita Mathijsen een blog bij over deze negentiende-eeuwse schrijver, dichter en politicus.

Maurits Jacob van Lennep
De memoires van Maurits Jacob van Lennep (1830-1913), jurist, politicus en zoon van schrijver Jacob van Lennep, zijn gebaseerd op een van de uitgebreidste dagboeken van de negentiende eeuw, en bevatten een schat aan informatie over zijn tijd en omgeving.

Suggesties?

Suggesties voor links kunt u mailen aan de beheerder van deze website op: webmaster@demodernetijd.nl.