Over de Werkgroep

De Werkgroep De Moderne Tijd stelt zich ten doel de studie van de Lage Landen in het tijdvak 1780-1940 in al zijn facetten te bevorderen. De werkgroep is in 1976 opgericht als Werkgroep De Negentiende Eeuw, en heeft in 2017 haar activiteiten uitgebreid tot het bredere tijdvak waar ook de late achttiende en vroege twintigste eeuw onder vallen. De Werkgroep publiceert het tijdschrift De Moderne Tijd en organiseert daarnaast onder meer een jaarlijks congres en de jaarlijkse Jacob van Lenneplezing.

Lidmaatschap

Om het tijdschrift De Moderne Tijd te ontvangen, kunt u lid worden van de Werkgroep De Moderne Tijd. Lid worden van de Werkgroep kan via abonnementen@aup.nl. Voor meer informatie over de kosten van een lidmaatschap en het bestellen van losse nummers verwijzen we u graag door naar de DMT-pagina op de website van onze uitgever Amsterdam University Press.

 

Bestuur

 • dr. Marjet Brolsma (secretaris)
  Moderne Europese Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Lotte Jensen (voorzitter)
  Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mayken Jonkman
  Conservator 19e-eeuwse schilderijen, Rijksmuseum Amsterdam
 • dr. Fons Meijer
  Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Jan Rock
  Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • dr. Diederik Smit (penningmeester)
  Nederlandse politieke geschiedenis, Universiteit Leiden
 • dr. mr. Robert Verhoogt
  Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW / onafhankelijk cultuurhistoricus
 • dr. Robert-Jan Wille
  Onderzoeker Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

De Werkgroep De Moderne Tijd staat onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.