Over het tijdschrift

De Moderne Tijd is het wetenschappelijke tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd en publiceert artikelen op het terrein van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940. Het is de opvolger van het tijdschrift De Negentiende Eeuw, dat verscheen van 1977 tot en met 2016. De Moderne Tijd komt drie of vier keer per jaar uit. Ieder jaar verschijnen er zowel reguliere nummers, met ingezonden artikelen over vrije onderwerpen, als themanummers, waarvan er traditiegetrouw één gewijd is aan bijdragen van het jaarlijkse congres van de Werkgroep. In de vaste rubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ worden recensies van recente literatuur gepubliceerd.

Abonneren en bestellen

Om het tijdschrift De Moderne Tijd te ontvangen, kunt u lid worden van de Werkgroep De Moderne Tijd. Lid worden van de Werkgroep kan via abonnementen@aup.nl. Voor meer informatie over de kosten van een lidmaatschap en het bestellen van losse nummers verwijzen we u graag door naar de DMT-pagina op de website van onze uitgever Amsterdam University Press.

Redactie

 • dr. Tom Sintobin (secretaris)
  Algemene Cultuurwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Jan Dirk Baetens
  Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Heleen Blommers MA
  Promovendus Sociale en Economische Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
 • dr. Babs Boter
  Engelse Letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
 • dr. Miel Groten
  Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden
 • dr. Evelien Jonckheere
  Letterkunde, Universiteit Antwerpen
 • dr. Floris Meens
  Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit
 • dr. Fons Meijer
  Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit
 • Paul Reef MA
  Promovendus Cultuur- en Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Pieter Verstraeten
  Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven

Recente nummers vanaf 2020 (jaargang 4 van de Moderne Tijd) zijn voor abonnees beschikbaar via de website van Amsterdam University Press. De meeste oude nummers van De Moderne Tijd en De Negentiende Eeuw zijn vrij digitaal beschikbaar. U kunt door het archief zoeken of bladeren via het overzicht in de zijbalk (onderin op de mobiele telefoon). De laatste nummers van 2019, die nog zijn verschenen bij Uitgeverij Verloren zullen t.z.t. (twee jaar na verschijning) beschikbaar worden gemaakt. Nummers van het tijdschrift uit de periode 1979-2005 zijn ook beschikbaar via de digitale bibliotheek van de Radboud Universiteit.

Informatie voor auteurs

Het tijdschrift De Moderne Tijd publiceert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940. Wij zijn altijd op zoek naar geschikte nieuwe bijdragen en verwelkomen artikelen uit alle relevante disciplines zoals geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en muziekwetenschap, evenals interdisciplinair onderzoek op dit terrein. Aangeboden artikelen worden beoordeeld door middel van een peer-reviewprocedure. De maximale lengte van artikelen in De Moderne Tijd is 8.000 woorden, en de bijdragen zijn origineel, dat wil zeggen: niet eerder elders gepubliceerd. Artikelen zijn in principe gesteld in de Nederlandse taal. Naast reguliere artikelen verschijnen soms ook kortere bijdragen, zoals discussies, beeldessays en bronnenmateriaal in de rubriek Pak van Sjaalman. Pak van Sjaalman-bijdragen en beeldessays ondergaan geen peer review. Klik hier voor de gedetailleerde auteursrichtlijnen.

Het is tevens mogelijk voorstellen voor themanummers te doen. Bij voorstellen van buiten de vaste redactie wordt vaak een gastredactie gevormd die zorg draagt voor een selectie van geschikte auteurs, het handhaven van de afgesproken deadlines en een inleiding op het themanummer. De vaste redactie van De Moderne Tijd behoudt echter altijd de eindverantwoordelijkheid, en beslist ook in geval van themanummers volgens de gebruikelijke procedure, inclusief peer review, of de bijdragen geschikt zijn voor publicatie. De publicatie van de bijdragen aan een themanummer kan daarom niet bij voorbaat gegarandeerd worden.

Artikelen en voorstellen voor themanummers kunnen per e-mail gestuurd naar de redactiesecretaris, dr. Tom Sintobin, op: redactie@demodernetijd.nl.

Recensies

In De Moderne Tijd verschijnen recensies van publicaties over de geschiedenis, cultuur, literatuur en kunst van en in de Lage Landen gedurende de periode 1780-1940. De recensierubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ vormt hierdoor een uniek interdisciplinair platform voor het bespreken van onderzoek van alle disciplines – of samenwerkingen daar tussen – op dit terrein.

Het doel van de recensierubriek is tweeledig: het verschaffen van een overzicht van nieuwe publicaties en het bieden van inzicht in nieuwe ontwikkelingen in de disciplines die zich op deze periode richten. Gerecenseerde publicaties zijn doorgaans Nederlandstalig of van de hand van een Nederlandse of Belgische auteur, maar Engels- of anderstalige publicaties evenals studies met een meer internationale insteek zijn ook zeer welkom.

Na acceptatie verschijnen de recensies alvast op de online versie van de Boekzaal en later ook in het tijdschrift zelf, waarvan u tevens een auteursexemplaar van ontvangt.

Klik hier voor de gedetailleerde recensierichtlijnen.

Wilt u een voorstel voor een te recenseren boek indienden? Mail dan naar: boekzaal@demodernetijd.nl.

Boeken ter recensie kunt u sturen naar:

Paul Reef
Departement GKO, kamernummer 10.11
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
Nederland