Voor auteurs

Artikelen die bij De Moderne Tijd worden ingediend, worden eerst door de redactie beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Aantal woorden: maximaal 8.000 woorden;
 • Relevantie van het onderwerp voor De Moderne Tijd;
 • Globale inhoudelijke beoordeling op grond van historiografische inbedding, vraagstelling en nieuw en oorspronkelijk bronnenonderzoek.

Op basis van deze eerste beoordeling, besluit de redactie of het artikel aan twee externe referenten zal worden toegezonden. Vervolgens besluit de redactie op grond van deze twee leesrapporten of het artikel zal worden geplaatst. De Moderne Tijd hanteert een ‘double blind peer review’: het artikel wordt anoniem naar de referenten gestuurd en de referenten blijven anoniem voor de auteur.
We trachten auteurs binnen zes weken te informeren of hun artikel voor peer review in aanmerking komt.

Als het artikel voor peer review in aanmerking komt, worden de leesrapporten van de referenten op de volgende redactievergadering besproken. Daarna krijgen auteurs spoedig bericht over de beoordeling van hun artikel en eventueel gewenste wijzigingen. Dit duurt circa twee maanden.
Er zijn vier mogelijke beoordelingen na de peer review procedure:

 • A.  het artikel is in deze vorm geschikt voor publicatie;
 • B.  het artikel vereist slechts enkele beperkte aanpassingen voordat het in aanmerking kan komen voor publicatie;
 • C.  het artikel vereist substantiële aanpassingen voordat het in aanmerking kan komen voor publicatie;
 • D.  het artikel is niet geschikt voor publicatie en waarschijnlijk ook niet publicabel te maken met aanpassingen.

In het geval van een ‘B’ of een ‘C’ wordt de auteur verzocht om het artikel op basis van de voorgestelde wijzigingen te herzien en weer in te dienen, liefst voorafgaand aan de volgende redactievergadering.

Voor referenten

Voor de leesrapporten gebruikt De Moderne Tijd het volgende formulier. Deze leesrapporten worden idealiter binnen zes weken opgestuurd naar de redactie. De beoordeling en opmerkingen zullen in vertrouwen worden behandeld. We veronderstellen echter dat referenten er geen bezwaar tegen hebben als we (gedeelten van) hun commentaar meedelen aan de auteur, nadat dit door de redactie is geanonimiseerd.

De volgende punten staan centraal bij de beoordeling:

 1. Relevantie van het artikel voor het tijdschrift De Moderne Tijd;
 2. Helderheid van de vraagstelling, originaliteit en bijdrage aan het onderzoeksterrein;
 3. Kwaliteit van de structuur;
 4. Diepgang van het onderzoek;
 5. Taal, stijl en notenapparaat.