Cover De Negentiende Eeuw 1 (1977) 2
'Symposium 1848', 65.
Boudewijn Büch, ‘Proeve van een Inleiding tot het drug- en medicijngebruik in het 19e-eeuwse Nederland’, 66-76.
Peter van Zonneveld, ‘De handschriftencollectie Haverschmidt van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’, 77-87.
Guido Hoogewoud, ‘Het Van Nispenhuis: "God zegene het eerzame handwerk"’, 89-94.
Christine D'haen, ‘Het Gezelle-archief te Brugge’, 95-96.
R.F. Lissens, ‘Het Centrum voor Gezellestudie’, p. 97-99.
R. Joseph Benders, ‘Het Naakt in de 19e-eeuwse fotografie’, 101-106.
Laetitia Janseune, ‘Het Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven’, 106-110.
Boekbespreking
Alexis Raat, 'J.G. de Bruijn. Inventaris van de Prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1753-1917 ', 111-112.

Varia, 113.
Aankondigingen en mededelingen, 114-121.
Uit de tijdschriften, 122-134.
De Navorscher, 135-136.