Cover De Negentiende Eeuw 1 (1977) 2
  • J.G. de Bruijn, Inventaris van de Prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1753 - 1917. Haarlem, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; Groningen, H.D. Tjeenk Willink B.V., 1977. (Alexis Raat)