Ten Geleide, 137.
F.l. Bastet, ‘Philip Koelman in het Rome van 1848’, 138-145.
Anton Korteweg, ‘De “roode omwentlingszee”: Dominee-dichters en 1848’, 146-153.
D. Sachse, Pamfletten uitgegeven in Nederland in 1848, 154-162.
Varia, 162.
Peter van Zonneveld, ‘Vaderlandsche Letteroefeningen in 1848: “Nooit rees er heil uit volksgeweld”’, 163-169. Jan Jaap Heij, ‘Ary Scheffer en der revolutie van 1848’, 170-175. C. Tindemans, ‘Vlaams drama en theater omstreeks 1848’, 176-182. Peter van Zonneveld, ‘Leidse Studenten in 1848: Alexander VerHuell en Conrad Busken Huet’, 183-188. G.C.P. Linssen, ‘Limburg omstreeks 1848’, 189-192.
Boudewijn Büch, ‘De verziekte revolutie van 1848: Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking’, 193-199.
Marja Keyser, ‘De Februari-Revolutie en het Nederlands theater, voornamelijk te Amsterdam’, 200-205.
P.R.D. Stokvis, ‘Landverhuizerscorrespondentie rond 1848’, 206-209.
Ledenlijst, 210-216.
De Navorscher, 217-218.