Alexis Raat en Peter van Zonneveld, ‘Genootschapsleven in Nederland 1800-1850’, 73-75.
W.W. Mijnhardt, ‘Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negentiende eeuw’, 76-101.
H.A.M. Snelders, ‘De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke genootschappen uit de eerste helft van de negentiende eeuw’, 102-122.
M.J. van Lieburg, ‘Geneeskunde en medische professie in het genootschapswezen van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw’, 123-145.
W. van den Berg, ‘Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende eeuw’, 146-178.
J.A. Goedkoop, ‘Twee eeuwen natuur- en letterkundig genootschap in Alkmaar’, 179-200.