Dirk Klopper, ‘Het natiebesef van Groen van Prinsterer. Van een Grootnederlandse naar een Kleinnederlandse natieconceptie’, 141-156.
M. Daru, ‘Broodzetting en broodkwaliteit’, 157-168.
Marja Keyser, ‘De dood van Andries Snoek, 3 januari 1829’, 169-180.
L.G. Saalmink, ‘Uit de werkplaats van het project Brinkman 1801-1832’, 181-191.
Henk Eijssens, ‘Een gemelijke onvergenoegdheid met de Maatschappij. Een Rotterdams student over de inwoners van zijn vaderstad’ [Tekstuitgave Jan Bastiaan Molewater, ‘Anthropogryphi Roterodamenses: eene bijdrage tot land- en volkenkunde’], 192-198.
J.G.M. Arentsen, ‘Het gedicht 'De Geest des kwaads': reactie van een onderwijzer op de Afscheiding van 1834’, 199-207.
Literatuuroverzicht, 208-217.