Symposium 1988, 1-3.
I.J.H. Worst, ‘Tussen literatuur en wetenschap: negentiende-eeuwse historiografie in Nederland’, 4-22.
Ada Deprez, ‘De professionalisering van de neerlandistiek in Vlaanderen, 1817-1914’, 23-32.
J.A. le Loux-Schuringa, ‘Synchrone taalbeschouwing als wetenschap’, 33-38.
Leo Samama, ‘De professionalisering van de muziekwetenschap in Nederland in de negentiende eeuw en de Vereeniging voor Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis’, 39-54.
Jeroen Boomgaard, ‘De signatuur als zegel’, 55-68.
W.E. Krul, ‘De klassieke studiën in de negentiende eeuw’, 69-84.