H. van Goinga, ‘De bibliotheekwereld omstreeks 1800 en de negentiende-eeuwse aanzetten voor een openbaar bibliotheekwezen’, 170-178.
B.P.M. Dongelmans, ‘“Catalogus à 10 cents verkrijgbaar”: Nuts- en volksbibliotheken in de negentiende eeuw’, 179-198.
Chantal Keijsper, ‘“Geen boek kwam in zijne woning dat niet ijverig werd ingezien en doorsnuffeld”: particuliere bibliotheken in de negentiende eeuw’, 199-212.
Marja Keyser, ‘Als warme broodjes: lezers en boeken in Amsterdamse winkelbibliotheken in de negentiende eeuw’, 213-227.
Jacques Dane, ‘“Nuttige kennis en goede gezindheden aan te kweeken”: schoolbibliotheken in de negentiende eeuw’, 228-246.
Boudien de Vries, ‘Leerzaam vermaak? Enkele geleerde en verstrooiende genootschapsbibliotheken in de negentiende en twintigste eeuw’, 247-261.
Marieke van Delft, ‘Leenregisters van wetenschappelijke bibliotheken in de negentiende eeuw: een nieuwe bron voor onderzoek naar gebruikers’, 262-276.