Over de Werkgroep

De Werkgroep De Moderne Tijd stelt zich ten doel de studie van de Lage Landen in het tijdvak 1780-1940 in al zijn facetten te bevorderen. De werkgroep is in 1976 opgericht als Werkgroep De Negentiende Eeuw, en heeft in 2017 haar activiteiten uitgebreid tot het bredere tijdvak waar ook de late achttiende en vroege twintigste eeuw onder vallen. De Werkgroep publiceert het tijdschrift De Moderne Tijd en organiseert daarnaast onder meer een jaarlijks congres en de jaarlijkse Jacob van Lenneplezing.

Lidmaatschap

De contributie voor een regulier lidmaatschap bedraagt €40,- per jaar (inclusief het tijdschrift De Moderne Tijd in papieren en digitale vorm). Het tarief voor studenten bedraagt €28,- en dat voor instellingen €65,- per jaar. Leden buiten de Benelux betalen een toeslag voor verzending van €10,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij Uitgeverij Verloren. U krijgt van de uitgever een nota om het lidmaatschap te betalen. Opzegging bij de uitgever vóór de aanvang van een nieuwe jaargang.

Bestuur

 • dr. Marjet Brolsma (secretaris)
  Moderne Europese Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Gita Deneckere
  Sociale Geschiedenis, Universiteit Gent
 • prof. dr. Lotte Jensen (penningmeester)
  Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Anne Petterson
  Nederlandse cultuur- en politieke geschiedenis, Universiteit Leiden
 • dr. Jenny Reynaerts (voorzitter)
  Senior conservator 18e- en 19e-eeuwse schilderkunst, Rijksmuseum Amsterdam
 • dr. Diederik Smit
  Nederlandse politieke geschiedenis, Universiteit Leiden
 • dr. mr. Robert Verhoogt
  Senior beleidsmedewerker Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW / onafhankelijk cultuurhistoricus

De Werkgroep De Moderne Tijd staat onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.