Nop Maas en Peter Janzen
  • Nop Maas, ‘Stelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken?’
  • Peter Janzen, ‘Had Vosmaer gevoel voor humor?’
  • Nop Maas, Naschrift
  • 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1976, deel 27. Fibula-van Dishoeck, Haarlem 1977. (Bettina H. Spaanstra-Polak)
  • Jacob Geel en Coenraad Jacob Temminck (Peter van Zonneveld)
  • Waar is De Oude Huisvriend? (Karel Reijnders)