Ellinoor Bergvelt & Lieske Tibbe, 'Het museale vaderland. Het negentiende-eeuwse nationale museum internationaal gezien', 201-206.
Elsa van Wezel, 'Het "vreemde" in vergelijking met het "vaderlandse". De koninklijke etnografische verzameling in Berlijn in de negentiende eeuw, 207-224.
Mirjam Hoijtink, 'Een Rijksmuseum in wording. Het Archaeologisch Cabinet in Leiden onder het directoraat van Caspar Reuvens (1818-1835)', 225-238.
Ellinoor Bergvelt, 'De Engelse Parlementaire enquête uit 1853. Enige opmerkingen over de National Gallery in London vergeleken met Nederlandse en enkele andere Europese kunstmusea', 239-260.
Lieske Tibbe, 'Voorbeeld voor de nijverheid of staalkaart van nationale stijlen? Ontwikkelingen in het kunstnijverheidsmuseum', 261-278.
Ad de Jong, 'Volkscultuur in het museale vaderland. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1912', 279-296.