Wessel Krul, 'Vooruitgang en verlies. Het moeizame begin van de Nederlandse monumentenzorg', 3-21. Dirk Lauwaert, 'Stadsomwalling in beeld. Wrevel, nostalgie en afbraak', 22-27. Maartje Janse, 'De balanceerkunst van het afschaffen. Maatschappijhervorming beschouwd vanuit de ambities en de respectabiliteit van de negentiende-eeuwse afschaffer', 28-44. Alex van Stipriaan, 'Stilte! Niet storen! De slavernij is afgeschaft', 45-61. Fred Stevens, '"De schaamte voorbij". Over het einde van de "onterende" straffen en andere elementen van het strafrecht die in België verdwenen in de negentiende eeuw', 62-71. Lieske Tibbe, '"Wandalisme". J.A. Alberdingk Thijm signaleert gaten in het maatschappelijk weefsel', 73-92.