De Negentiende Eeuw 2017, nr.1 (De dood)
  • J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, red., Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810). Hilversum: Verloren, 2006. (Heleen Gall)
  • Pieter Stokvis, Het intieme burgerleven. Huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 2005. (Andreas Stynen)
  • Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890. Nijmegen: Vantilt, 2006. (Lieske Tibbe)
  • Donna C. Mehos, Science & Culture for Members only. The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. (Lieske Tibbe)
  • Willemijn Ruberg, Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite, 1770- 1850. Nijmegen: Vantilt, 2005. (Annemarie Kets)
  • Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880. Hilversum: Verloren, 2005. (Joep Leerssen)
  • Katinka Netzer, Wissenschaft aus nationaler Sehnsucht. Verhandlungen der Germanisten 1846 und 1847. Heidelberg: Winter, 2006. (Joep Leerssen)
  • Multatuli, Vorstenschool. Drama in vyf bedryven en in negen edities. Kritische tekstuitgave, met verantwoording en een inleiding in de drukgeschiedenis verzorgd door John Cornelisse. Genève: Ecomusée Voltaire – Enkidu Pers, 2005. (Ton van Kalmthout)