J.C.H. Blom, ‘Een “vernieuwde politieke geschiedenis” van de negentiende eeuw in het verschiet’, 55-62.


J.A. Bornewasser, ‘Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw’, 63-78.


Willem Frijhoff, ‘Mentaliteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw: een plaatsbepaling’, 79-94.


Tineke van Loosbroek, ‘Vrouwengeschiedenis’, 95-100.


Margaretha H. Schenkeveld, ‘Tien jaar studie van de negentiende-eeuwse Noordnederlandse letterkunde (tot omstreeks 1880)’, 101-107.


Wies van Leeuwen, ‘Tien jaar onderzoek naar negentiende-eeuwse bouwkunst’, 108-113.


Jan Jaap Heij, ‘Kunstgeschiedenis’, 114-120.


H.A.M.Snelders, ‘De natuurwetenschappen’, 121-127.


M.J. van Lieburg, ‘Een decennium medische historiografie in Nederland (1976-1986), in het bijzonder betreffende de negentiende eeuw’, 128-140.