Peter van Zonneveld, ‘Het beeld van de zeventiende in de negentiende eeuw. Daguerreotype of panorama?’, 105-108.


P.B.M. Blaas, ‘De Gouden Eeuw: overleefd en herleefd. Kanttekeningen bij het beeldvormingsproces in de 19de eeuw’, 109-130.


B. Luger, ‘Gezicht en vergezicht. Perspectiefproblemen in het beeld van de zeventiende en negentiende eeuw’, 131-144.


E.A. Koolhaas-Grosfeld, ‘De negentiende eeuw en de zeventiende-eeuwse schilderkunst, als een vraagstuk van Ouden en Modernen I’, 145-170.


Evert Wiskerke, ‘“Wat zal ik u van onzen Vondel zeggen?” Enkele stemmen over Vondel in het begin van de negentiende eeuw’, 171-192.