Peter van Zonneveld, ‘Seksualiteit en moraal in Nederland 1800-1850’, 137-140.


H.Q. Röling, ‘Victoriaanse moraal in Nederland: een historiografische plaatsbepaling’, 141-145.


Bernard Kruithof, ‘Seksuele voorlichting in Nutsverhandelingen’, 146-154.


Sylvia van den Berg, Irene Lindhout en Peter van Zonneveld, ‘De seksuele moraal in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1800-1820’, 155-163.


Pieter R.D. Stokvis, ‘Onwettige geboorten in Nederland, Den Haag in het bijzonder: een kwestie van conjunctuur of mentaliteit?’, 164-194.


Marja van Tilburg, ‘De seksualiteitsbeleving van de burgerij’, 195-208.


Mirjam Westen, ‘Over het naakt in de Noordnederlandse kunst in de periode 1770-1830’, 209-231.


Marjan Rinkleff, ‘“De man geniet het geluk dat hij smaakt, de vrouw dat hetwelk zij verschaft”: over de seksuele moraal en de seksen’, 232-253.