De Negentiende Eeuw 2006 nr. 2
Boekzaal der geleerde wereld 118-126

  • Greet Draye, ‘Smartelijk te handelen’. Een politiek-culturele biografie van het Brusselse kunstgenootschap De Distel 1881-1928. Brussel: [KVAB], 2004. (Ton van Kalmthout)
  • Harry G.M. Prick, Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003. (Ton van Kalmthout)
  • Gert-Jan Johannes, José de Kruif & Jeroen Salman, red., Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. Leiden: Primavera Pers, 2004. (Ton van Kalmthout)
  • D. van Gijlswijk, De overheid en het voortgezet onderwijs, ±1800-1920. Proefschift UvA, 2004. (Gert-Jan Johannes)
  • Rob van der Laarse & Yme Kuiper, red., Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in de negentiende eeuw. Adelsgeschiedenis 3. Hilversum: Verloren 2005. (Lieske Tibbe)
  • Josefine E.P. Leistra, Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de peinture et de sculpture (1828-1834). Zutphen: Walburg Pers, 2006. (Lieske Tibbe)
  • Lex Hermans, ‘Alles wat zuilen heeft is klassiek’. Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland, 1765-1850. Rotterdam: 010, 2005. Geert Palmaerts, Eclecticisme. Over moderne architectuur in de negentiende eeuw. Rotterdam: 010, 2005. (Lieske Tibbe)
  • Theo Meder & Cor Hendriks, Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam: Aksant, 2005. (Berry Dongelmans)