Nop Maas en Peter JanzenStelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? 251-256

  • Stelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? (Nop Maas)
  • Had Vosmaer gevoel voor humor? (Peter Janzen)
  • Naschrift (Nop Maas)
Boekbespreking 257-262

  • 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies.
    Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1976
    , deel 27. Fibula-van Dishoeck, Haarlem 1977. (Bettina H. Spaanstra-Polak)
Varia 263

  • Jacob Geel en Coenraad Jacob Temminck (Peter van Zonneveld)
Varia 283

  • Waar is De Oude Huisvriend? (Karel Reijnders)