De Negentiende Eeuw 2017, nr.1 (De dood)
Boekzaal der geleerde wereld 59-68

 • J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, red., Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk
  Holland (1806-1810)
  . Hilversum: Verloren, 2006. (Heleen Gall)
 • Pieter Stokvis, Het intieme burgerleven. Huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 2005. (Andreas Stynen)
 • Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890. Nijmegen: Vantilt, 2006. (Lieske Tibbe)
 • Donna C. Mehos, Science & Culture for Members only. The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. (Lieske Tibbe)
 • Willemijn Ruberg, Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite, 1770-
  1850
  . Nijmegen: Vantilt, 2005. (Annemarie Kets)
 • Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880. Hilversum:
  Verloren, 2005. (Joep Leerssen)
 • Katinka Netzer, Wissenschaft aus nationaler Sehnsucht. Verhandlungen der Germanisten 1846
  und 1847
  . Heidelberg: Winter, 2006. (Joep Leerssen)
 • Multatuli, Vorstenschool. Drama in vyf bedryven en in negen edities. Kritische tekstuitgave, met
  verantwoording en een inleiding in de drukgeschiedenis verzorgd door John Cornelisse. Genève:
  Ecomusée Voltaire – Enkidu Pers, 2005. (Ton van Kalmthout)