Cover De Negentiende Eeuw 1 (1977) 2
Boekbespreking 111-112

  • J.G. de Bruijn, Inventaris van de Prijsvragen uitgeschreven door de
    Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1753 – 1917
    . Haarlem, Hollandsche
    Maatschappij der Wetenschappen; Groningen, H.D. Tjeenk
    Willink B.V., 1977. (Alexis Raat)