De Negentiende Eeuw 2007, nr. 3
Boekzaal der geleerde wereld 198-213

 • Marjan van Heteren, Guido Jansen, Michel van de Laar e.a., Willem Roelofs, 1822-1897. De adem der natuur. Bussum: Thoth, 2006. (Lieske Tibbe)
 • Jan Bank en Marita Mathijssen, red., Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. (Berry Dongelmans)
 • Arti Ponsen en Ed van der Vlist, red., Het fataal evenement. De buskruitramp in 1807 in Leiden. Leiden: Gingko, 2007. (Leidse historische studies 4). (Berry Dongelmans)
 • Sibrand P. Martens en Simon Vuyk, red., Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852). Hilversum: Verloren, 2005. (Manuscripta Mennonitica 4). (Ellen Krol)
 • Peter van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid. Theorie en praktijk, 1813-1840. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2005. (Henk te Velde)
 • Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. (Lieske Tibbe)
 • Jan Oosterholt, De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst. Amsterdam: Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 2005. Amsterdamse historische reeks – kleine serie 45. (Jan Rock)
 • Hans Vandevoorde, De spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie. Nijmegen: Vantilt, 2006. (Leo Jansen)
 • Nop Maas, Seks!… in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2006. (Kalmthout Ton van)
 • Nelleke Bakker, Rudolf Dekker en Angélique Janssens, red., Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2006. (Maartje Janse)
 • Jeroen van Gessel, Een vaderland van goede muziek. Een halve eeuw Maatschappij tot bevordering der toonkunst (1829-1879) en het Nederlandse muziekleven. [Utrecht]: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 2004. (Ton van Kalmthout)
 • Corrie van Eijl, Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid, 1840-1940. Amsterdam: Aksant, 2005. (Boudien de Vries)
 • Jan de Bruijn, Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910). Amsterdam: Bert Bakker, 2005. (Jan Drentje)
 • J.C. Smelik, C.M. Hogenstijn en W.M.J.Janssen, A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië (1851-1856). Zutphen: Walburg Pers, 2007. (Maartje Janse)