De Negentiende Eeuw 2 (1978) 4

Nop Maas en Peter JanzenStelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? 251-256

 • Stelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? (Nop Maas)
 • Had Vosmaer gevoel voor humor? (Peter Janzen)
 • Naschrift (Nop Maas)
Boekbespreking 257-262

 • 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies.
  Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1976
  , deel 27. Fibula-van Dishoeck, Haarlem 1977. (Bettina H. Spaanstra-Polak)
Varia 263

 • Jacob Geel en Coenraad Jacob Temminck (Peter van Zonneveld)
Varia 283

 • Waar is De Oude Huisvriend? (Karel Reijnders)

De Negentiende Eeuw 2 (1978) 3

Boekbespreking 215-216

 • Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands. The Netherlands Association for Japanese Studies, 1978. (Alexis Raat)

De Negentiende Eeuw 1 (1977) 3-4: ‘1848’

Cover De Negentiende Eeuw 1 (1977) 2

De Negentiende Eeuw 1 (1977) 2

Boekbespreking 111-112

 • J.G. de Bruijn, Inventaris van de Prijsvragen uitgeschreven door de
  Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1753 – 1917
  . Haarlem, Hollandsche
  Maatschappij der Wetenschappen; Groningen, H.D. Tjeenk
  Willink B.V., 1977. (Alexis Raat)

De Negentiende Eeuw 1 (1977) 1

A.L. SötemannWerkgroep 19e eeuw 1