De Negentiende Eeuw 4 (1980) 4: ‘De ontstaansgeschiedenis van het Rijksmuseum’


P.J.J. van Thiel, ‘De inrichting van de Nationale Konst-Gallery in 1800’, 138-157.


Fons Asselbergs, ‘”Het morgenrood eener wedergeboorte”: P.J.H. Cuypers, architect (1827-1921)’, 158-170.


Nop Maas, ‘Carel Vosmaer en het Rijksmuseum’, 171-206.


Jochen Becker: ‘”Ons Rijksmuseum wordt een tempel”: opmerkingen over het decoratieve programma van het Rijksmuseum’, 207-234.


Lydia Lansink, ‘De geschiedenis van het Museumplein’, 235-272.

De Negentiende Eeuw 4 (1980) 2-3: ‘1830’


H. van der Hoeven, ‘Chronologie van de Belgische Opstand’, 54-59.


Leo Ewals, ‘Frankrijk en de Belgische Opstand’, 60-70.


Mieke van der Wal, ‘”Maalt, o Kunstenaars! die wonderen aan het nageslacht!” De Belgische Opstand en de beeldende kunst’, 71-92.


G. Groen van Prinsterer (uitgegeven door J. Zwaan): ‘De Tweede Kamer in 1828/9 gewogen en te licht bevonden’, 93-107.


J.H. Rombach, ‘C.W.M. van de Velde (1818-1898), tekenaar, reiziger enz.’, 108-121.

De Negentiende Eeuw 2 (1978) 4

Nop Maas en Peter JanzenStelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? 251-256

 • Stelde Vosmaer voor het Rijksmuseum af te breken? (Nop Maas)
 • Had Vosmaer gevoel voor humor? (Peter Janzen)
 • Naschrift (Nop Maas)
Boekbespreking 257-262

 • 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies.
  Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1976
  , deel 27. Fibula-van Dishoeck, Haarlem 1977. (Bettina H. Spaanstra-Polak)
Varia 263

 • Jacob Geel en Coenraad Jacob Temminck (Peter van Zonneveld)
Varia 283

 • Waar is De Oude Huisvriend? (Karel Reijnders)

De Negentiende Eeuw 2 (1978) 3

Boekbespreking 215-216

 • Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands. The Netherlands Association for Japanese Studies, 1978. (Alexis Raat)