Jeroen van Gessel, '"Wereld-Junij-dagen der schoonheid en des vredes". Het 25-jarig jublileum (1854) van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst', 6-16
Margot de Smaele, 'Hier zijn wij! Een sociaal-politieke benadering van de nationale viering van het zilveren ambtsjubileum van Leopold I (1856)', 17-48.
Annemieke Hoogenboom, '"Een echt Artistiek, een zinverheffend feest". Het 25-jarig jubileum van de Maarschappij Arti en Amicitiae', 49-60.
Marlite Halbertsma, 'De Brielsche Feesten van 1872', 61-80.
Marnix Beyen, 'Het vaderland in hoogsteigen persoon. Literaire figuren in de nationale herdenkingscultuur', 81-96.
Marita Mathijsen, 'Het zilver behaald: 25 jaar Werkgroep 19e eeuw. Persoonlijke herinneringen', 97-105.